Общинска избирателна комисия Руен


РЕШЕНИЕ
№ 287
Руен, 06.10.2017

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници, предложени от Движение за права и свободи за за частичните избори за кметове на 08 октомври 2017 год.

Постъпило е заявление от Хасан Али Хюсеин, упълномощен да представлява партия Движение за права и свободи с вх. №01/06.10.2017 год. от Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и заместващи застъпници в частичните избори за кметове на 08 октомври 2017 год.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл.118 от Изборния кодекс, във връзка с чл.117, ал.4 от Изборния кодекс, на основание чл.87, ал.1, т.18 от ИК и като съобрази указанията, дадени с Решение № 3347-МИ/05.08.2016 г. на Централната избирателна комисия, и въз основа на подадените документи, Общинската избирателна комисия - Руен,

РЕШИ :

 1. РЕГИСТРИРА като застъпник на кандидатската листа на партия Движение за права и свободи:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 
 

1

Мехмед Шабан Селим

7**********

 

 

 1. УКАЗВА на регистрираното като застъпник лице следното:
 2. 1. Застъпникът има право:
 • подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;
 • присъства на заседанията на избирателните комисии;
 • присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
 • присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 • присъства в изборното помещение по време на гласуването;
 • присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
 • присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
 • получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район).
 1. На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.
 2. Застъпникът не може да бъде придружител.
 3. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпникът има качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидата е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.
 4. Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 5. От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр

III. РАЗПОРЕЖДА на регистрираното като застъпник лице да се издаде удостоверение по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

Регистрираното като застъпник лице да бъде вписано в Публичния регистър на застъпниците.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 от ИК в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Препис от решението да се изложи на информационното табло и на електронната страница на Общинска избирателна комисия – Руен.

Председател: Тодор Димитров Тодоров

Секретар: Мустафа Халис Ахмед

* Публикувано на 08.10.2017 в 16:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 289 / 08.10.2017

  относно: Упълномощаване на представители на Общинска избирателна комисия – Руен за предаване на резултатите от проведените на частични избори за кметове на 08 октомври 2017 г.

 • № 288 / 08.10.2017

  относно: Избран кмет на кметство село Скалак, община Руен

 • № 287 / 06.10.2017

  относно: Регистриране на застъпници, предложени от Движение за права и свободи за за частичните избори за кметове на 08 октомври 2017 год.

всички решения